EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) otettiin käyttöön 25.5.2018. Asetus koskee kaikkia toimijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja eli sekä yritysmaailmaa, viranomaistoimintaa että yhdistyksiä ja säätiöitä.

Hartikaisten sukuseura ry pyrkii noudattamaan kaikessa toiminnassaan voimassa olevia yhdistystoimintaa määritäviä lakeja ja säännöksiä, niin myös EU:n tietosuoja-asetuksia.

EU:n tietosuoja-asetuksen myötä alamme keräämään lupia entistäkin tarkemmin myös sukututkimustyötä varten. Sukuseuran jäsenet ovat joko myöntäneet tai kieltäneet tietojensa käsittelyn jo jäseneksi liittyessään, mutta niiltä Hartikaisilta, jotka eivät vielä ole jäseniä, lupia kaivataan kipeästi.

Tarkempia tietoja sukuseuran rekistereistä ja tietojen tallentamisesta löytyy alla olevista linkeistä:


Tietosuojaseloste_jäsenrekisteri

Rekisteriseloste_sukututkimus