Sääntöjensä 2§:n mukaisesti Hartikaisten Sukuseura selvittää Hartikaisten suvun ja Hartikainen-nimen muiden muunnosten mukaisten sukuhaarojen vaiheita ja historiaa. Sukuseuran toiminnan painopiste on sukututkimus ja tietojen oikeellisuuden tarkastaminen. Sukuseuran periaatteena on tasa-arvoisuus. Sukututkimuksen kohteena ovat yhtälailla mies- ja naispuoliset Hartikaiset.

Sukutietokannassamme on noin 40 000 Hartikaista ympäri 1500-luvulta alkaen. Suurimmat tietokannat ovat Kuopion seudun ns. Tavinsalmen Hartikaiset (yli 18 000 nimeä), Iisalmen Hartikaiset (noin 4 700 nimeä) sekä Liperin Hartikaiset, joita ortodoksi- ja evankelisluterilaiset sukuhaarat yhteenluettuna on noin 5 300 nimeä. Sukutietokannassa olevat tiedot painottuvat siis itäisen Suomen Hartikaisiin, mutta tietoa on ympäri Suomen asuvista Hartikaisista. Sukuseuralla on tietokannassa myös luovutetun Karjalan sekä Venäjän Hartikaisia.

Sukuseuran tavoitteena on pyrkiä mahdollisuuksien mukaan selvittämään, miten eri sukuhaarat liittyvät toisiinsa ja mistä sukumme on lähtöisin. Sukuseuralle kertyneestä tutkimusaineistosta pyritään julkaisemaan sukukirjoja sitä mukaa kun sukutietoja karttuu kylliksi ja sukuseuran henkilöresurssit ja varat antavat siihen mahdollisuuden.

Olethan yhteydessä sukuseuraan sukututkimukseen liittyvissä asioissa! Omatoimisesti sukututkimusta tekeville sukututkimuslinkkejä löydät mm. Suomen Sukuhistoriallisen Yhdistyksen sivuilta.Anders (Antti) Hartikainen perheineen Rautavaaran Riitamäen Mäkelä-tilalta n. 1915.