DNA-sukututkimus - mitä se on?

DNA-testejä käytetään nykyään sukututkimuksen tukena jo varsin paljon. Geenitutkimuksessa on harpottu 2000-luvulla suurin askelin eteenpäin ja DNA-tutkimukset ovat tulleet kaikkien saataville. DNA-tutkimus on tuonut paljon uutta tietoa sukujen juurista ja liikkeistä. Tutkimuksen avulla voidaan seurata äiti- ja isälinjoja taaksepäin ja löytää siten niin sanottuja geenisukulaisia ja eri sukuja yhdistäviä esi-isiä ja -äitejä. Testitulokset säilyvät tutkimuslaitoksen tietokannassa ja geenisukulaisuuksia löytyy, kun niitä verrataan muihin testin tehneiden tuloksiin. Testin perustella voidaan myös arvioida, kuinka läheistä sukua kukin vertailussa löytynyt geenisukulainen on eli kuinka monta sukupolvea sitten henkilön ja kunkin osuman viimeinen yhteinen esivanhempi on elänyt.

DNA-sukututkimuksesta ja sen tekemisestä on kirjoittanut varsin kattavasti kotisivuillaan sukututkija Ahti Kurri. Kurrin sivustolla voi tutustua niin DNA-testien teettämiseen kuin testien merkitykseen sukututkimuksessa. Tutustu siis tarkemmin DNA-tutkimukseen osoitteessa: https://www.kurrinsuku.net/1


Muita hyviä linkkejä sukututkimukseen DNA-tutkimuksen avulla:

Suomi DNA -projekti

Sukujutut

DNA-testaus sukututkimuksen tukena


Kevyempään kiinnostukseen muutama artikkeli aiheeseen liittyen:

Et-lehti (DNA-testit: miksi, miten ja mistä)

HS.fi


HARTIKAISTEN DNA-TUTKIMUKSET
DNA-testien teettäminen

DNA-sukututkimuksessa tutkitaan henkilön DNA-näytettä.

On olemassa useita eri yrityksiä jotka tekevät testejä sukututkijoille. Tunnetuimpia ovat National Geographic, Family Tree DNA ja 23andme. Suomessa on yleisesti käytetty FamilyTreeDNA:n (FTDNA) sekä 23andme:n testejä. Hartikaisten testeissä käytettiin niin ikään Family Tree DNA:ta.

Testin voi tilata internetistä käyttäen maksutapana joko omaa pankkikorttia tai PayPall firmaa,lisäksi myös saa maksettua laskulla pankissa. Koska firmat ovat amerikkalaisia, hinnat ovat dollareissa, mutta ne veloitetaan silti euroissa. Netin kautta tilattu testipaketti saapuu postitse parin viikon kuluttua.

Testattava ottaa itseltään testipuikolla näyteen posken sisäpinnalta kahdesti saman päivän aikana. Puikon pää pudotetaan paketissa tulevaan putkiloon, jossa on näytteen säilyttävää nestettä. Mukana tulee myös lomake, jolla voi antaa tutkimuskeskukselle luvan testitulosten vertaamiseen muihin annettuihin testeihin. Testit pakataan mukana olevien ohjeiden mukaan ja lähetetään paketin mukana tulleessa kuoressa Amerikkaan laboratorioon.

Tulokset tulevat www.familytreedna.com -sivuille, jonne on jokaisella näytteellä oma tunnus ja salasana, jotka tulevat heti tilauksen tehtyäsi sähköpostiisi. Voit katsoa videon näytteenotosta täältä http://www.familytreedna.com/test-instructions.aspx

DNA-sukututkimuksessa käytettäviä perustestejä on kolmenlaisia:

isälinjan testi (Y-DNA)

äitilinjan testi (mtDNA)

kokonaisperimän testi ("serkkuhaku", FamilyFinder)

Yhdysvalloissa Family Tree DNA -yrityksessä tutkitut Hartikaisten testit ovat isälinjan testejä. Ne ovat olleet Y-DNA67 -testejä, joilla tutkitaan 67 DNA-rihman kohtaa eli markkeria. Testin hinta
syyskuussa 2017 on 269 USD eli noin 225 euroa. Tutkituista neljästä isälinjan testistä on lisäksi tilattu yksi yhteinen, miehen Y-kromosomin SNP-mutaatiot laajemmin selvittävä BigY-testi, jonka hinta
syyskuussa 2017 on 575 USD eli noin 480 euroa. Testit ovat aika ajoin ”tarjouksessa” ja esimerkiksi elokuussa 2017, kun Hartikaisille tilattiin BigY-testi, sen hinta oli 340 euroa. Koska neljällä tutkitulla miespuolisella Hartikaisella on DNA-tulosten mukaan selkeästi yhteinen esi-isä, yhden testin
tilaaminen riitti ja kustannus pystyttiin jakamaan neljän testatun kesken. Tutkimustulosten saaminen vie noin kaksi kuukautta.

Hartikaisten DNA-tutkimustuloksista (tilanne 2017)

Hartikaiset kuuluvat haploryhmään I, johon noin 29 % suomalaismiehistä kuuluu. Poika, joka tämä mutaation sai, syntyi Balkanilla 25–30 000 vuotta sitten, kun mannerjäätikkö oli laajimmillaan. Sieltä haploryhmä levisi vuosituhansien kuluessa länteen ja sitten pohjoiseen, kun ilmasto lämpeni ja jään reuna pakeni. Hartikaiset kuuluvat haploryhmään I1, joka syntyi oletettavasti Pohjois-Ranskassa. 5000 - 6000 vuotta sitten haploryhmä oli Tanskan salmien luona ja siirtyi siitä Ruotsiin. Suomeen tätä germaanis-skandinaavista asutusta levisi useana aaltona, jo ennen viikinkiaikaa. Sivun alaosassa on kartta I-haploryhmän liikehdinnästä.

Miespuolisista Hartikaisista on tähän mennessä otettu viisi DNA-näytettä, joista neljä kuuluu I1-haploryhmään. Kaksi lähetetyistä DNA-näytteistä on Vuotjärven sukuhaaraan kuuluvista mieshenkilöistä, yksi Rantasalmen Hartikaisiin ja yksi Liperin ortodoksi-Hartikaisiin kuuluvasta mieshenkilöstä. Viides näyte (Iisalmen sukuhaarasta) ei kuulu samaan I1-haploryhmään, vaikka tutkimustietoa Iisalmen Hartikaisista on 1600-luvun jälkipuoliskolta alkaen. Myöhemmän tutkimuksen aiheena voisi olla selvittää Iisalmen sukuhaaran vaiheita varhaisemmilta ajoilta.

DNA-tulokset todistavat, että kaikki muut neljä testattua kuuluvat selvästi samaan sukuun.
Historiatietoa sekä Rantasalmella eläneestä Hartikka Tuomaanpojasta että Tavinsalmen Hartikka Antinpojasta on 1540-luvulta. DNA-tulosten perusteella ei pystytä todistamaan, että kumpikaan mainituista Hartikoista olisi yhteinen esi-isä. Perinteisellä sukututkimuksella on kenties mahdollista saada yhdistettyä testattuja edellä mainittuihin esi-isiin. Sinänsä ajoitusten puolesta kumpi tahansa Hartikoista voi hyvin olla yhteinen esi-isä. Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että yhteinen esi-isä näillä eri sukuhaaroilla on ollut oletettavasti 1500-luvulla. Luultavasti kaikki isälinjat ovat eronneet melko pian yhteisen esi-isän jälkeen. Eniten mutaatioita tuloksissa on Rantasalmen Hartikaisen DNA:ssa, joka tarkoittaa sitä, että hänen linjansa on eronnut ensimmäisenä muista.

Testatuille I1-haploryhmään kuuluville miehille on tilattu yhteinen Big Y-testi, joka tuo uutta tietoa isälinjan historiasta. Odotamme saavamme tulokset lokakuun jälkipuoliskolla.