TUTKIMUS- JA JULKAISULUPA SUKUTUTKIMUSTA VARTEN

Sukuseurat työskentelevät jatkuvasti tallentaakseen kulttuurihistoriallisesti tärkeitä tietoja sukunsa vaiheista. Tätä tietojen keräämistä ja tallentamista määrittävät tietosuoja-asetukset ja henkilötietolaki. Toukokuussa 2018 astuu voimaan uusi EU:n tietosuoja-asetus ja henkilötietolaki, jota myös Hartikaisten sukuseura ry noudattaa mm. keräämällä entistä tarkemmin lupia sukutietojen käsittelyyn, tallentamiseen ja julkaisemiseen. Tällä lomakkeella voit myöntää Hartikaisten sukuseura ry:lle luvan käyttää tietojasi sukututkimustyössä, vaikka et olisikaan seuran jäsen. Huom! Kenestäkään elävästä tai kuolleesta henkilöstä ei tulla julkaisemaan tietoja, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa elossa oleville jälkekäisille, henkilölle itselleen tai omaisille.

Linkki
https://www.hartikaiset.com/tietosuoja-..
Sukunimet
Etunimet
Syntymäaika ja -paikka
Ammatit
PUOLISON sukunimet
Puolison etunimet
Puolison syntymäaika ja -paikka
Puolison vanhemmat (nimet, syntymä- ja kuolinajat ja -paikat, jos tiedossa)
Puolison mahdollinen kuolinaika ja -paikka
Vihkiaika ja paikka
Avoliitto
Mahdollinen erovuosi
LAPSET, etu-ja sukunimet, syntymäajat ja -paikat
Mahdolliset lasten kuolinajat ja -paikat
ISÄN etu- ja sukunimet
Isän syntymäaika ja -paikka
Isän mahdollinen kuolinaika ja -paikka
Ammatti
Vihkiaika - ja paikka
Mahdollinen eroaika
Avoliitto
ISOVANHEMMAT, isän puoli (kirjoita etu- ja sukunimet sekä syntymä- ja kuolinajat ja -paikat.)
Lisätietoja isästä
ÄIDIN etu- ja sukunimet
Äidin syntymäaika ja -paikka
Äidin mahdollinen kuolinaika ja -paikka
Ammatti
Vihkiaika- ja paikka
Mahdollinen erovuosi
Avoliitto
ISOVANHEMMAT, äidin puoli (kirjoita etu- ja sukunimet sekä syntymä- ja kuolinajat ja -paikat.)
Lisätietoja äidistä
Annan luvan tietojeni käyttöön sukututkimustyössä, siihen liittyvissä julkaisuissa sekä sukuselvityksissä.*
Kyllä
Ei
Tarkennuksia julkaisulupaan / mitä toivotaan huomioitavan
Päiväys ja paikka
Osoite
Puhelinnumero
Sähköposti
Olen kiinnostunut myös liittymään sukuseuran jäseneksi ja minuun saa olla yhteydessä asian tiimoilta.